https://kimenmieke.nl is een website van Kim&Mieke | coaching en training. Hier vindt u de disclaimer van Kim&Mieke | coaching en training.

Kim&Mieke | coaching en training is gevestigd te Prinsenbeek, Omloop 3 (4841BH) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder  83830391. Wij zijn per e-mail te bereiken via info@kimenmieke.nl en telefonisch op +31623939140 en +31626286196

Via deze website stellen wij informatie beschikbaar over producten en diensten die Kim&Mieke | coaching en training verricht. Kim&Mieke | coaching en training spant zich er voor in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Op deze website staan links naar externe websites. Kim&Mieke | coaching en training is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze website, e-mails, artikelen en nieuwsbrieven berust bij Kim&Mieke | coaching en training of bij andere rechthebbenden van wie zij een licentie hebben verkregen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan, kan inbreuk op intellectuele rechten opleveren.

Kim&Mieke | coaching en training is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die is of dreigt te worden toegebracht uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, de producten, de diensten of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen of enig ander onvolkomenheid in de verstrekte informatie.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.