Werkgevers

Vitaliteit op de werkvloer

Vakkundigheid is niet langer voldoende om goed te presteren.

Vitale medewerkers zijn beter toegerust op het uitoefenen van hun functie. Ze zijn intrinsiek gemotiveerd, innovatiever, productiever en verzuimen beduidend minder dan minder vitale collega’s. Investeren in een vitale en gedreven organisatie loont!

Dit vraagt echter wel om ‘vitaal leiderschap’. Vitale, gelukkige en gedreven medewerkers vormen het kloppend hart van iedere organisatie. Om tot een diepgaande en duurzame gedrags- en cultuurverandering te komen is een integrale benadering nodig. Het is hierbij essentieel om op strategisch en tactisch niveau naar de organisatie als geheel te kijken.

Vitaliteitscoaching & -training

Vitaliteit voor werknemers, teams en organisaties

Wanneer vitale medewerkers in een organisatie werken waar leiderschap en duidelijke doelstellingen ontbreken of waar slecht wordt gecommuniceerd kunnen ze alsnog opbranden. In een vitale organisatie staan gedrevenheid, vitaliteit en (werk)geluk van medewerkers hoog op de agenda. Ze vormen een integraal onderdeel van de missie, de strategie, de bedrijfsvoering en het dagelijks functioneren.

Kim&Mieke | coaching en training beschikt over de juiste kennis en vaardigheden om organisaties hierbij te ondersteunen. Wij onderscheiden ons door het hanteren van een integrale werkwijze waarbij de volgende elementen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden:

Aanbod Kim&Mieke

DISC gedragsanalyse

De DISC analyse is een waardevol gedragsprofilering instrument. Het brengt iemands voorkeursstijlen, sterke kanten, communicatie en groeimogelijkheden in kaart. DISC vergoot de kennis van gedrag, helpt communicatie conflicten oplossen en vermijden, vergoot individuele effectiviteit binnen organisaties en stimuleert het benutten van talenten.

De uitkomst van de DISC analyse kan gebruikt worden voor:

DISC drijfverenanalyse

Onderzoek wijst uit dat de meest succesvolle mensen één eigenschap delen: zelfbewustzijn.

Deze personen zijn zich meer dan gemiddeld bewust van hun eigen drijfveren en motivatie (en die van de ander). Ze zijn zich tevens bewust van hun beperkingen en de gebieden waarop ze niet effectief zijn.

Een drijfverenanalyse geeft inzicht in deze drijfveren en motivatoren. Daarbij geeft het kennis over waarom er bepaald gedrag vertoont wordt en vanuit welke waarden gehandeld wordt.

De drijfveren analyse is zowel individueel als voor teams te gebruiken.
De drijfveren analyse (in combinatie met de DISC analyse) kan perfect worden ingezet om als team verder te ontwikkelen.

Aanbod Kim&Mieke

Quickscan Organisatie in Balans™

De Quickscan Organisatie in Balans™ is een unieke tool die kan worden ingezet in iedere organisatie die duurzaam succesvol wilt zijn. Het is een integrale scan gericht op factoren die de vitaliteit bepalen van ieder team, afdeling of organisatie. Daarbij kan deze scan worden ingezet om de samenwerking tussen en binnen teams te optimaliseren.

Deze tool biedt de kans om de pijnpunten binnen teams of organisaties inzichtelijk te maken en te transformeren naar duurzame en door de medewerkers gedragen oplossingen. En dit alles slechts in een training van één dagdeel!

Coaching & training

Daarbij biedt Kim&Mieke | coaching en training individuele coachtrajecten aan voor vitale werknemers. Ook hierbij hanteren wij onze integrale methode, zie ook onze werkwijze bij coaching & training.

Naast individuele coaching verzorgen wij ook trainingen op het gebied van vitaliteit gedreven thema’s en communicatie.

Wat levert het een organisatie op?

Vitaliteitscoaching en training ondersteunt medewerkers om duurzaam vitaal te worden. Dit zorgt voor: