1. Waarom deze privacyverklaring? 

https://kimenmieke.nl is een website van Kim&Mieke | coaching en training. Hier vindt u de privacyverklaring van Kim&Mieke | coaching en training.

Kim&Mieke | coaching en training is gevestigd te Prinsenbeek, Omloop 3 (4841BH) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder  83830391. Wij zijn per e-mail te bereiken via info@kimenmieke.nl en telefonisch op +31623939140 en +31626286196

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We leggen onder meer uit waarom we uw gegevens verzamelen, welke wettelijke grondslag hiervoor aanwezig en welke rechten u heeft. 

Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28 oktober 2021.

2. Rechtsgronden 

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: 

3. Redenen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden 

Wij verwerken uw gegevens voor de onderstaande doelen: 

4. Bijzondere categorieën persoonsgegevens 

Indien wij bijzondere categorieën persoonsgegevens verwerken moet u hier uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven. Deze toestemming kunt u altijd intrekken. Bijzondere categorieën persoonsgegevens zijn uw ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische- of biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid). 

5. Bewaartermijnen 

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doelen. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 5 (zegge: vijf) jaren opgeslagen. 

6. Nieuwsbrief en marketinge-mails 

U kunt zich aanmelden voor het ontvangen van interessante aanbiedingen en/of onze nieuwsbrief door het invulformulier op de website in te vullen. U kunt zich op ieder moment weer afmelden voor deze maillijst. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang u de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen. 

7. Cookies 

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein bestandje dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Als wij het in onze privacy- en cookieverklaring over cookies hebben, bedoelen we daarmee ook vergelijkbare technieken zoals pixels. 

Elke keer wanneer u onze website bezoekt, verzamelt een cookie technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt ons om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. 

8. Verwijzing naar andere websites 

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze website. 

9. Delen van persoonsgegevens met andere partijen 

Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt door bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van de overeenkomst, of bedrijven die op een andere wijze werkzaamheden voor ons verrichten. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. De verwerkers handelen onder onze verantwoordelijkheid en mogen uw persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Ook mogen zij geen eigen verwerkingen uitvoeren op uw persoonsgegevens. U kunt hierbij denken aan de volgende verwerkers: 

  1. Het webhostingbedrijf die de website beheert en verzorgt;
  2. Een boekhouder;
  3. Ons eigen marketingbureau;
  4. Logistieke partners;
  5. Virtuele assistent;
  6. Online platform voor cursussen.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als wij op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak gehouden zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 

10. Automatische besluitvorming 
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Dit is voor onze dienstverlening niet nodig. 

11. Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onze website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden .

12. Uw privacy rechten 

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens. Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Het kan zo zijn dat onze website links bevat naar andere websites die wij niet beheren en/of niet in eigendom hebben. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk of  verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Wij raden u dan ook aan om bij bezoek van deze website hun privacyverklaring goed door te lezen, voordat u verder gaat op hun website. 

van bezwaar.  

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u meer informatie vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. 

Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@kimenmieke.nl 

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.